Nuolaidų kortelė

BALTIC PETROLEUM nuolaidų kortelių programa – tai mūsų padėka už Jūsų lojalumą.

Nuolaidų kortelė suteikia nuolaidas degalams, prekėms, automatinės plovyklos paslaugoms bei galimybę pasinaudoti specialiais akcijų pasiūlymais*.

Kortelės teikiama nauda:

  • 0,03 EUR/litrui - benzinui EFEKT® 95, dyzelinui EFEKT®, benzinui 98, dyzelinui skirtam žemės ūkiui, bioetanoliui E85, automobilinėms dujoms;
  • 5% prekėms (išskyrus vykdomose akcijose dalyvaujančias prekes, kelių mokesčių vinjetes, telefono korteles, loterijos bilietus, bilietus į renginius, dujų balionus, nuolaidų korteles, tabako gaminius, dezinfekcinius skysčius, vienkartines kaukes, užstatą už tarą, gėles, nuomos ir kitas paslaugas);
  • 10% vietoje gaminamai kavai, dešrainiams ir vietoje gaminamiems sumuštiniams;
  • 20% automatinės automobilių plovyklos paslaugoms**.

* Nuolaidų kortelės CASH PRICE+  principu veikiančiose degalinėse papildomų nuolaidų degalams nesuteikia. (Daugiau apie CASH PRICE+ skaitykite čia).

 **Nuolaidos taikomos tik automatinės automobilių plovyklos programoms. Nuolaidos nėra taikomos savitarnos plovyklų, dulkių siurblių ir kitoms automobilių priežiūros paslaugoms.

Nuolaidų kortelių teiraukitės visose BALTIC PETROLEUM degalinėse.

Nuolaidų kortelės CASH PRICE+  principu veikiančiose degalinėse papildomų nuolaidų degalams nesuteikia. (Daugiau apie CASH PRICE+ skaitykite čia).

 

BALTIC PETROLEUM nuolaidų kortelės įsigijimo ir naudojimo taisyklės

BALTIC PETROLEUM nuolaidų kortelė (toliau – „nuolaidų kortelė") gali būti įsigyjama kiekvienoje „BALTIC PETROLEUM" degalinėje už fiksuotą vienkartinį mokestį.

Nuolaidų kortelė yra aktyvuojama klientui sumokėjus už kortelę vienkartinį fiksuotą mokestį. Įsigydamas nuolaidų kortelę klientas patvirtina, kad yra pilnai ir tinkamai susipažinęs su nuolaidų kortelės naudojimo taisyklėmis.

Nuolaidų kortelės naudojimo taisyklės:

1. Nuolaidų kortelė suteikia* jos turėtojui šias nuolaidas (išskyrus CASH PRICE+ principu veikiančiose BALTIC PETROLEUM degalinėse):

  • 0.03 EUR dydžio nuolaidą kiekvienam BALTIC PETROLEUM degalinėje užsipiltam litrui EFEKT® 95 benzino, 98 benzino, EFEKT® dyzelino, dyzelino skirto žemės ūkiui, bioetanolio E85 bei automobilinių dujų;
  • 5% dydžio nuolaidą prekėms (išskyrus vykdomose akcijose dalyvaujančias prekes, kelių vinjetes, telefono korteles, loterijos bilietus, bilietus į renginius, dujų balionus, nuolaidų korteles, tabako gaminius, alkoholinius gėrimus, dezinfekcinius skysčius, specialius pasiūlymus, užstatą už tarą, nuomos ir kitas paslaugas);
  • 10% dydžio nuolaidą vietoje gaminamai kavai ir dešrainiams;
  • 20% dydžio nuolaidą automatinės automobilių plovyklos plovimo paslaugoms**.

* Nuolaidų kortelė galioja ją pateikus atsiskaitymo už išvardintas prekes metu. Kortelės turėjimas atsiskaitymo metu yra privalomas.
**Nuolaidos taikomos tik automatinės automobilių plovyklos programoms. Nuolaidos nėra taikomos savitarnos plovyklų, dulkių siurblių ir kitoms automobilių priežiūros paslaugoms.

2. Nuolaidų kortelės CASH PRICE+ principu veikiančiose degalinėse papildomų nuolaidų degalams nesuteikia. CASH PRICE+ principu veikiančių degalinių sąrašas yra pateikiamas interneto svetainėje adresu http://balticpetroleum.lt/cash-price.
UAB „BALTIC PETROLEUM" pasilieka teisę vienašališkai, bet kuriuo metu, keisti CASH PRICE+ principu veikiančių degalinių sąrašą jį papildant naujomis degalinėmis arba iš sąrašo pašalinant esamas degalines.
3. Nuolaidų kortelė yra UAB „BALTIC PETROLEUM" nuosavybė ir UAB „BALTIC PETROLEUM" turi teisę vienašališkai bet kuriuo metu keisti nuolaidų kortelės naudojimo taisykles bei sąlygas arba sustabdyti nuolaidų kortelės galiojimą, apie tai paskelbiant interneto svetainėje http://balticpetroleum.lt/korteles-privatiems ir prekybos vietose.
4. Papildoma informacija visais su kortelės naudojimu susijusiais klausimais yra teikiama el. paštu [email protected] arba BALTIC PETROLEUM degalinėse.